جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر با حضور اعضا و مسئول محترم بسیج فرهنگیان(جناب سرهنگ محمد اسماعیل طاهرخانی)در دفتر بسیج فرهنگیان استان قزوین برگذار گردید.
جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر با حضور اعضا و مسئول محترم بسیج فرهنگیان(جناب سرهنگ محمد اسماعیل طاهرخانی)در دفتر بسیج فرهنگیان استان قزوین برگذار گردید.
جلسه مدیران کانون سازمان بسیج فرهنگیان با حضور مدیران مناطق 14 گانه و مسئول سازمان بسیج فرهنگیان(جناب سرهنگ محمد اسماعیل طاهر خانی)برگزار گردید.
با فرا رسیدن سالروز شهادت معلم شهید قدرت اله چگینی جمعی از مسئولین و کارمندان اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین با هماهنگی و همراهی سازمان بسیج فرهنگیان استان بر سر مزار آن شهید عالی قدر حاضر شدند.
1
2
3
4

مقالات

اخبار

جلسه مدیران کانون سازمان بسیج فرهنگیان با حضور مدیران مناطق 14 گانه و مسئول سازمان بسیج فرهنگیان(جناب سرهنگ محمد اسماعیل طاهر خانی)برگزار گردید.
کانون بسیج فرهنگیان شهرستان البرز بعنوان کانون قشری برتر در هفتمین جشنواره مالک اشتر سپاه صاحب الامر(عج) استان قزوین معرفی گردید.
سازمان بسیج فرهنگیان استان قزوین بعنوان قشربرتر در هفتمین جشنواره مالک اشتر سپاه صاحب الامر(عج) استان قزوین معرفی گردید.
اردوی جهادی یک روزه در روز جمعه 27 مرداد ماه توسط گروه جهادی ایستاده در غبار (به یاد حاج احمد متوسلیان) و باحضور و همکاری سازمان بسیج فرهنگیان قزوین در روستای فطر بخش کوهین برگزار گردید.
نشست تخصصی کارگروه اخلاقی تربیتی با حضور هیات رئیسه کارگروه استان و شهرستانها در سپاه حضرت صاحب الامر(عج) برگزار گردید.